Thông báo


[27/03/2015] : V/v mở lớp học lại và học cải thiện môn học GDTC

[05/02/2015] : V/v Kết quả xét học vụ học kỳ 1, 2014-2015

[02/02/2015] : V/v Nộp phiếu đăng ký tín chỉ học kỳ 2, năm học 2014-2015

[16/01/2015] : Kết quả kiểm tra kết thúc học phần Tiếng Anh A1 (Tiếng Anh dự bị)

[06/01/2015] : V/v Thi kết thúc học phần Tiếng Anh A1 (Tiếng Anh dự bị)

[05/01/2015] : V/v xét công nhận tốt nghiệp cho SV hệ chính quy đợt tháng 01/2015

[18/12/2014] : V/v Tập huấn đăng ký tín chỉ cho sinh viên K2014 (bổ sung)

[15/12/2014] : V/v Kiểm tra đối chiểu điểm học phần học kỳ I, năm học 2014-2015

[08/11/2014] : V/v đăng ký tín chỉ học kỳ II, năm học 2014-2015

[03/11/2014] : V/v rút tín chỉ học kỳ I, năm học 2014-2015

[30/10/2014] : V/v mở lớp học lại và cải thiện học phầnGiáo dục thể chất

[30/10/2014] : TKB các lớp tăng cường mở trong học kỳ 1, năm học 2014-2015

[27/10/2014] : V/v mở các lớp tăng cường học kỳ 1, năm học 2014-2015

[23/10/2014] : V/v nghỉ học tạm thời trong ngày 25/10/2014

[01/10/2014] : V/v thu học phí đăng ký học Tiếng Anh dự bị

[14/09/2014] : V/v tham gia bảo hiểm y tế lần 2 (kèm theo dssv chưa nộp BHYT)

[14/09/2014] : V/v gia hạn thời gian thu học phí học kỳ I, năm học 2014-2015

[13/09/2014] : Danh sách sinh viên dự thi Tiếng Anh đầu vào năm học 2014-2015

[05/09/2014] : Thời khóa biểu khóa TS2014 học kỳ 1, năm học 2014-2015

[22/08/2014] : Thời khóa biểu GDTC học kỳ 1, năm học 2014-2015

[21/08/2014] : V/v Điều chỉnh lịch thi hè năm 2013-2014

[18/08/2014] : TKB chính thức học phần anh văn học kỳ 1, năm học 2014-2015

[18/08/2014] : Lịch thi các học phần học hè năm học 2013-2014

[14/08/2014] : V/v nộp phiếu đăng ký tín chỉ học kỳ 1, năm học 2014-2015

[04/08/2014] : V/v Đăng ký tín chỉ đợt 2, học kỳ 1 năm học 2014-2015

[01/08/2014] : Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2014-2015

[16/07/2014] : Danh sách sinh viên học trong hè năm 2013-2014

[08/07/2014] : Thời khóa biểu học trong hè năm 2013-2014

[01/07/2014] : V/v Thu học phí các học phần học hè năm 2013-2014

[25/06/2014] : V/v Mở các học phần học hè năm 2013-2014

[20/06/2014] : V/v Phát bảng điểm tốt nghiệp cho SV K2010 và các khóa trước

[12/06/2014] : DS sinh viên khoá tuyển sinh 2010 chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

[05/06/2014] : Tra cứu điểm toàn khóa (sử dụng để xét TN) cho SV khóa TS.2010

[28/05/2014] : V/v Đăng ký tín chỉ học kỳ I, năm học 2014-2015

[26/03/2014] : Tổ chức thi giữa kỳ trực tuyến HP Ngữ pháp Tiếng Việt

[12/03/2014] : Thông báo khẩn : V/v nộp học phí học phần Khóa luận tốt nghiệp

[10/03/2014] : V/v Rút tín chỉ học kỳ 2, năm học 2013-2014

[24/02/2014] : Thời khóa biểu học phần GDGT & PPGDGT khóa TS2013

[19/02/2014] : Về việc điều chuyển sinh viên học Tiếng Anh 1, khóa TS2013

[12/02/2014] : Kết quả kỳ thi Tiếng Anh dự bị, đợt thi ngày 23/01/2014

[10/02/2014] : V/v Bổ sung học phần Tiếng Anh 1,2 và GDTC2 khóa TS2013

[27/01/2014] : Thời khóa biểu khóa TS2013, học kỳ 2 năm học 2013-2014

[17/01/2014] : Về việc thi hết học phần Tiếng Anh dự bị khóa TS2013

[09/01/2014] : Về việc bổ sung học phần Tiếng Anh và GDTC học kỳ 2, 2013-2014

[02/01/2014] : Về việc nộp kết quả đăng ký học kỳ 2, năm học 2013-2014

[27/12/2013] : Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2013-2014

[18/12/2013] : V/v nộp học phí bổ sung học kỳ 1, năm học 2013-2014

[06/12/2013] : V/v Đăng ký tín chỉ học kỳ 2, năm học 2013-2014